การเดินทางไปทวาย

ทวายอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 350 กิโลเมตร การเดินทางมาเมืองทวายในสมัยก่อน จะต้องนั่งเครื่องบินมาลงที่ย่างกุ้งแล้วต่อสายการบินภายในประเทศหรือนั่งรถโดยสารมาที่ทวายเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้เราสามารถเดินทางมาเมืองทวายผ่านด่านบ้านพุน้ำร้อน ต. บ้านเก่า อ.เมือง จ. กาญจนบุรีหรือทางด่านแม่สอดได้เลยทางรถ: จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ด้านข้าง Century the Movie Plaza มากาญจนบุรีจากนั้นขึ้นรถตู้หรือรถโดยสารที่บขส. กาญจนบุรีมาด่านบ้านพุน้ำร้อนแล้วซื้อตั๋วรถโดยสารหรือเหมารถตู้จาก Counter Service ของตรีทวายทัวร์มาทวาย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ทางอากาศ: นั่งเครื่องจากกรุงเทพฯ มาลงที่ สนามบินมินกลาดง แห่งเมืองย่างกุ้งก่อนเปลี่ยน Flight เป็นสายการบินภายในประเทศเดินทางต่อมายังเมืองทวายหรือจะขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ่องมิงกาหล่า (Aung Mingalar) หรือขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟย่างกุ้งซึ่งจะผ่านเมืองต่างๆ เช่น พะโค (หงสาวดี), มะละแหม่ง, มูเดิง, ตันบูซายัด, เย, และทวาย หมายเหตุ: เส้นทางรถไฟระหว่างเมืองเยกับเมืองทวายเป็นเส้นทางเก่าและทรุดโทรมทำให้รถไฟวิ่งได้ช้ากว่าปกติ ว่ากันว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่วิ่งช้าที่สุดในประเทศพม่าโพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ทวาย...การเดินทางสู่ทะเลอันดามันที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด

ทวาย ทะแว บ้านเมืองที่กำลังเปลี่ยนไป