จากทวายสู่มะริด

 ทวายเป็นเมืองหลวงของเขตตะนาวศรี ส่วนมะริดเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเขตตะนาวศรี (Tanintharyi Division) เพราะที่นี่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายและเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญมาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 16 เพราะเป็นศูนย์กลางค้าขายทางทะเลสำหรับชาวยุโรปที่ต้องการส่งสินค้าต่อไปยังอยุธยา นอกจากนั้นมะริดยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตไข่มุก รังนก อาหารทะเลแห้ง และกะปิ ว่ากันว่า กะปิที่มะริดอร่อยที่สุดในประเทศพม่า สมัยก่อนโน้นการจะเดินทางมาที่ทวายและมะริด จะต้องขออนุญาตจากทางรัฐบาลก่อน ไม่เฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้นแต่รวมถึงคนพม่าด้วยเช่นกันเพราะเขตนี้อยู่ในพื้นที่สีแดงที่มีความขัดแย้งทางทหารอยู่ 


ปัจจุบันการเดินทางจากทวายไปมะริดสะดวกสบายมากขึ้นเพราะถนนหนทางทะลุทะลวงถึงกันหมดแล้วและทางรัฐบาลยกเลิกพื้นที่หวงห้าม (Restricted Areas) มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 จากทวายสู่มะริดเราสามารถนั่งรถโดยสารที่บขส.ทวายในราคาคนละ 12,000 – 15,000 จ๊าต (ประมาณ 350-500 บาท) มีทั้งแบบรถบัสและรถตู้ ระยะทางจากทวายไปมะริดประมาณ 236 กิโลเมตร ถนนลาดยางและขยายกว้างขึ้นกว่าแต่ก่อน ผ่านสวนหมาก สวนปาล์ม อันแสนร่มรื่น ผ่านแม่น้ำ ลำธารใสไหลเย็นและภูเขาสีเขียวครึ้ม คนมะริดกับคนทวายดูเหมือนคล้ายกันแต่พอได้สัมผัสจริงๆ แล้วคนมะริดค่อนข้างจะกล้าใช้เงินมากกว่าคนทวาย สังเกตจากห้างร้านและร้านอาหารจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนมากมายในยามเย็น เพราะคนที่นี่ฐานะค่อนข้างดี นอกจากนั้นคนมะริดกับคนทวายก็พูดแตกต่างกันในบางคำ เช่นคำว่า แตงโม คนย่างกุ้งพูดว่า ‘พะแยตี’ คนทวายเรียกว่า ‘ซิกควอตี’ ส่วนคนมะริดบอกว่า ‘ไซควอตี’ คำว่า เงิน คนย่างกุ้งและคนทวายพูดว่า ‘เปียซ่าน’ แต่คนมะริดเรียกว่า ‘จีเปีย’ เป็นต้น เสน่ห์ของมะริดคือความเป็นเมืองใหม่ที่ซ้อนทับอยู่ใจกลางเมืองเก่า มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเก่ากับวัฒนธรรมใหม่ ความเป็นเมืองเก่าคือศาสนสถานต่างๆ เช่น วัดพุทธ วัดฮินดู ศาลเจ้าจีน มัสยิด โบสถ์คริสต์ อยู่รวมกันในเมืองอย่างมากมายและตึกเก่าแบบโคโลเนียลซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมอังกฤษ ความเป็นเมืองใหม่คือห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองที่หรูหราไม่แพ้ห้างในเมืองไทย โรงแรมใหญ่โตและร้านอาหารสมัยใหม่บนถนน Strand Road นอกจากนั้นที่แห่งนี้มีคาสิโนหรูท่ามกลางป่าโกงกางที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ทะเลอันดามันของประเทศพม่าได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นมะริดยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะที่หมู่เกาะมะริด 800 เกาะหรือที่เรียกว่า Mergui Archipelago ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมได้แล้ว

ปัจจุบันการเดินทางมามะริดผ่านด่านชายแดนมีหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นทางด่านสิงขรที่อยู่ใกล้ที่สุดเพียง 180 กิโลเมตรหรือทางระนอง – เกาะสองและทางด่านพุน้ำร้อนสู่เมืองทวาย ก่อนจะเดินทางต่อมาที่มะริดผ่านถนนหมายเลข 8 หรือ AH112                  


                 

                 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การเดินทางไปทวาย

ทวาย...การเดินทางสู่ทะเลอันดามันที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด

ทวาย ทะแว บ้านเมืองที่กำลังเปลี่ยนไป