โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2019

อาหารการกินในเมืองทวาย

รูปภาพ
เมื่อเราออกเดินทางไปยังต่างแดน สิ่งหนึ่งที่เราต้องได้ลองและสัมผัสก็คืออาหารการกินของคนในถิ่นที่นั้นๆ เพื่อให้การเดินทางเต็มไปด้วยสีสัน สนุก และประทับใจ วันนี้ทางผู้เขียนจะมาแนะนำอาหารการกินของคนทวายให้กับนักเดินทางชาวไทยทุกๆ ท่านที่สนใจเข้าไปท่องเที่ยวเมืองทวายที่อยู่ไม่ไกลจาก จ. กาญจนบุรี จากข้อมูลของ  อ.สิทธิพร เนตรนิยม   ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพม่า โดยเฉพาะเมืองทวาย ได้เขียนไว้ว่า  " ทวาย เป็นกลุ่มคนที่พูดภาษาพม่าที่อาศัยอยู่ในเขตมลฑลตะนาวศรี หรือ "ตะนิงตายี" ซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศพม่า โดยมีพื้นที่ทางตอนเหนือติดกับรัฐมอญ และกะเหรี่ยง ส่วนด้านตะวันออกก็ติดกับประเทศไทย (คลิกดูข้อมูลการเดินทางสู่ทวายผ่านด่านพุน้ำร้อน จ. กาญจนบุรี)   ดังนั้นชาว ทวาย จึงเป็นกลุ่มคนที่พูดภาษาพม่าที่อยู่ไกลจากศูนย์กลางชาวพม่าที่อยู่ในส่วนกลางและตอนเหนือของประเทศ ทั้งยั้งเป็นชาวพม่าที่อยู่ท่ามกลางคนชาติพันธุ์อื่นๆ จึงทำให้ภาษา ทวาย มีเอกลักษณ์เพราะยังรักษาภาษาพม่าโบราณไว้ ควบคู่ไปกับการมีภาษาอื่นปะปนอยู่มากด้วยเช่นกัน" อาหารการกินของคนทวายจึงมีควา