โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2019

พม่าตอนใต้ไดอารี ตอน: มะริด...ไข่มุกงามเม็ดใหม่แห่งทะเลอันดามัน

รูปภาพ
จากทวายไปมะริด มีระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 5-6 ชั่วโมง ถนนลาดยางสองเลน ผ่านสวนยาง สวนปาล์ม หมู่บ้าน และสายน้ำ บางช่วงลัดเลาะขึ้นเขา ลดเลี้ยวเคี้ยวคด เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ‘ มะริด ’ หรือที่คนพม่าเรียกว่า ‘ เมค ’ (Myeik) และคนท้องถิ่นออกเสียงว่า ‘ เบค ’ (Byeik ) เป็นเมืองท่าเก่าแก่แห่งภาคตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพม่าบนเกาะที่เกิดจากตะกอนของปากแม่น้ำตะนาวศรี เป็นเมืองอุตสาหกรรมประมงและอู่ต่อเรือขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของพม่า มะริดมีเกาะแก่งมากมายถึง 800 เกาะ ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันในชื่อ ‘Mergui Archipelago’ เป็นหมู่เกาะในฝันแห่งอันดามัน จึงได้รับฉายาว่า ‘ ไข่มุกงามเม็ดใหม่แห่งทะเลอันดามัน ’ ในสมัยอาณานิคมอังกฤษ มะริดถูกเรียกว่า ‘ เมอร์กุย ’ ( Me r gui ) ถ้าหากเราขึ้นไปที่ ‘ เจดีย์เตนดอว์จี ’ ( Thein Dawgyi Pagoda ) จะเห็นภาพวาดสีน้ำมันแบบพม่าประดับไว้หน้าโบสถ์ใหญ่วัดเตนดอว์จี บอกเล่าถึงที่มาที่ไปของคำว่า ‘ มะริด ’   และมีตำนานคล้ายนางสิบสองของไทย ในเมืองมะริดนี้มีพระอุโบสถแบบไทยอยู่หลายแห่งซึ่งสันนิษฐาน