โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2020

เจดีย์กะเลอ่าวง์ซานดอว์ฉิ่น: มหัศจรรย์เจดีย์สีทองแห่งเมืองทวาย

รูปภาพ
เจดีย์กะเลอ่าวง์ซานดอว์ฉิ่น  เป็น 1 ใน 9 เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทวายหรือที่เรียกว่า 'ชินโกชิน' หรือ 'พระเจ้าเก้าองค์' เจดีย์องค์นี้ประดิษฐานอยู่บนยอดเขากะเลอ่าวง์ที่มองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ และทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา เจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวกันว่าในช่วงทีทัศนวิสัยดีสามารถมองเห็นเจดีย์กะเลอ่าวง์จากจุดชมวิวที่หมู่บ้านอีต่องและพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหนือทะเลอันดามัน     Photo Credit: Suriyo Art Wonglun ใ นบันทึกพงศาวดารไทยเกี่ยวกับเมือง กะเลอ่าวง์กล่าวว่า.... พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงมีพระราชประสงค์ เข้าตีเมืองทวาย ด้วยเป็นเมืองเล็ก รี้พลสยามจำนวนไม่มากก็พอตีหักเอาได้ หากได้ทวาย ก็อาจได้ทั้งมะริด และตะนาวศรี ที่ตั้งเมืองอยู่ทางตอนใต้ กำลังพม่าจะยกมาช่วยเหลือก็ยากลำบาก และถึงแม้จะตีเอาทวายไม่ได้ กองทัพไทยก็จะทราบเส้นทาง ภูมิลำเนาของพม่าบ้าง เมืองท่าตะกั่วนี้ สามารถเดินทัพเข้าพม่าได้ ๒ ทาง ทางใต้เข้าด่านสิงขร ข้ามเขาตะนาวศรี ผ่านเมืองมะริด ถึงเมืองทวาย และทางเหนือ ต้องผ่านช่องเขาสูง