โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2020

ตะนาวศรี...เมืองเก่าริมน้ำสงบ

รูปภาพ
เมื่อดวงตะวันสีหมากสุกโผล่พ้นขอบฟ้าในเช้าวันหนึ่งแห่งกาลต้นฝน พวกเรารีบสะพายเป้ใบเขื่องออกค้นหาเมืองตะนาวศรี ถนนลูกรังทอดยาวผ่านสวนปาล์มนับหมื่นไร่ว่ากันว่าเป็นของมหาเศรษฐีแห่งพม่าตอนใต้ ผ่านชุมชนชาวตะนาวศรีซึ่งมีสำเนียงผิดแผกจากคนย่างกุ้งและผ่านชุมชนชาวไทยพลัดถิ่นที่หมู่บ้านสิงขร   เราแวะคุยกับคุณยายท่านหนึ่งชื่อ ‘ ยายเรียบ ’ ตะแกเล่าว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วนับตั้งแต่เกิดและแถบแถวนี้ก็มีชุมชนชาวไทยพลัดถิ่นหลายหมู่บ้าน จากนั้นตะแกก็ไล่ชื่อหมู่บ้านให้เราฟัง หมู่บ้านแหลมยวน หมู่บ้านทุ่งทองหลาง หมู่บ้านลำปะเทง หมู่บ้านมูกโพรง หมู่บ้านคลองใหญ่ คลองน้อย หมู่บ้านห้วยท รายขาว ฯลฯ และมีอีกหลายหมู่บ้าน ชาวไทยพลัดถิ่นเหล่านี้มีวัฒนธรรมและประเพณีเหมือนคนไทยภาคใต้ มีละครชาตรี หนังตะลุง มโนราห์ มีเพลงพื้นบ้านแบบภาคใต้ ตัวอาคารบ้านเรือนของคนไทยพลัดถิ่นจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูงและใต้ถุนบ้านมีแคร่สำหรับนั่งเล่นและรับแขก มีบ่อน้ำชักลอกตักน้ำขึ้นมาใช้ และหน้าบ้านมี ‘ ศาลภูมิ ’ ที่พำนักขอ งพระภูมิเจ้าที่ ช่วยให้